Regler för hyra av Höllvikens Bygdegård
 1. För att få hyra lokalerna måste man vara en juridisk person och därtill 26 år gammal (gäller dock ej företag). Hyrestagaren måste kunna visa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet.
   
 2. Om minderåriga kommer att vara i lokalerna måste en målsman alltid vara närvarande.
   
 3. Hyrestagaren förbinder sig att närvara under hela arrangemanget och därefter låsa och larma lokalen på adekvat sätt. (Kontroll kan förekomma). Om det uppdagas att detta ej efterföljts faktureras hyrestagaren en straffavgift på  20 000kr, 10 dagar på faktura.
   
 4. Ingen olaglig verksamhet är tillåten i lokalerna och Hyrestagaren är ansvarig för att detta efterlevs. Bygdegården avsäger sig allt ansvar för Hyrestagarens handlingar.
   
 5. Rökning och djur är inte tillåten i lokalerna. Om det uppdagas att detta ej efterföljts faktureras hyrestagaren en straffavgift på  15 000kr, 10 dagar på faktura.
   
 6. Hyrestagaren är ersättningsskyldig för eventuell skadegörelse i lokalerna och för utrustning som försvinner eller skadas. Detta gäller även det kringliggande området så som parkeringen, baksidan och uteserveringen mm. Allmän ordning skall iakttas såväl i Bygdegården som utanför och på parkeringen.
   
 7. Hyrestagaren är skyldig att städa lokalerna noggrant. Vid köpt städtjänst, "normal städning" ingår inte extraordinär städning såsom uppkastning, avföring etc. Har hyrestagaren hängt upp attiraljer i väggar eller tak är det hyrestagarens uppgift att ta ner dessa innan köpt städtjänst påbörjas. Om detta inte efterföljs tas en straffavgift ut. 
   
 8. Om städningen ej godkännes får hyrestagaren ytterligare en möjlighet att städa lokalerna. Dock i mån om tid. Godkännes inte heller den andra städningen eller att det ej finns tid pga tex lokalerna skall hyras ut till annan kund, anlitas en städfirma omgående och kostnaden debiteras hyrestagaren.
   
 9. Om hyrestagaren ej fullföljer sin städning eller har åsamkat skador på lösöre eller egendom kommer först och främst ersättning dras av depositionen. Om ersättningen överstiger depositionen faktureras hyrestagaren för rest belopp. 10 dagar på faktura gäller.
   
 10. Nycklar till lokalerna skall återlämnas senast vid kontraktstidens utgång.
   
 11. Misskötsel innebär att hyrestagaren avstängs från att hyra lokalerna i 12 månader. Upprepad misskötsel medför att man blir för alltid avstängd att hyra lokalerna.
   
 12. Ett hyreskontrakt upprättas mellan hyrestagaren och ansvarig uthyrare hos bygdegården.
   
 13. Innan avtalstecknande erläggs depositionsavgift . Läs mer om detta på vår hemsida, " hyra Bygdegården."
   
 14. Om nycklar borttappas debiteras hyrestagaren kostnaden för nya kompletta lås.
   
 15. Hyresavtalet skall undertecknas av hyrestagaren och en kopia lämnas till hyrestagaren.
   
 16. Bygdegården garanterar inte snöfri parkering eller entrédäck. Bygdegården snöröjer entrégång - måndag till fredag och ställer snöskyffel till förfogande.
   
 17. Senast vid kontraktskrivandet skall hyrestagaren kontrollera lokalernas skick. Med detta kontrakt godkänner hyrestagaren lokalernas skick och städning. Ev. påpekanden skall göras innan kontrakt skrivs.
   
 18. Fyrverkerier och rökmaskiner är ej tillåtna i eller utanför lokalerna.
   
 19. Inga andra än de beställda lokalerna får beträdas. Om så sker anser vi det som inbrott och polisanmäler.
   
 20. Genomgång om var brandsläckare finns och hanteras, nödutgångar och att se till att alla nödutgångar är upplåsta och ej blockeras av bord, stolar eller dylikt. Det är upp till hyrestagaren att dessa regler efterföljs och dess information förmedlas vidare till de som medverkar under hyrestiden. Godkännande av detta kontrakt innebär även att ni har förstått och kan dessa brandsäkerhetsregler.
   
 21. Emballage, avfall eller annat brännbart material får ej lämnas utomhus efter avslutat hyrestillfälle.
   
 22. Inlastning sker från baksidan av Bygdegården via bakre nödutgång.

   

 23. Det är inte lov att grilla från egen grill eller anlägga eld utanför  Bygdegården. Det är ej heller tillåtet att använda Smokey´s uteservering.
   
 24. Vaktmästare, förvaltare och styrelse äga, för kontroll, tillträde till lokalerna vid alla tillställningar.
   
 25. Det är ej tillåtet att ta entré, sälja förköpsbiljetter eller bedriva försäljning av någon sort. Om så är fallet räknas det ej som en privat/intern fest och andra regler och priser gäller. Vid påkommande av överträdelse i denna punkt faktureras hyrestagaren straffavgift på 20 000kr, 10 dagar på faktura.

   

 26. Vid avtalsbrott eller misstanke om olagliga, olämpliga, störande verksamhet äger Bygdegården full rätt att avhysa alla personerna i lokalerna med omedelbar verkan. Ingen återbetalning av hyra eller liknande kommer att ske.
   
 27. Fest får hållas mellan 14:00-02:00. Om detta överträdes kan en staffavgift på 15 000kr faktureras hyrestagaren, 10 dagar på faktura. Bedömingen görs utifrån grannars iaktagande.
   
 28. Vid avbokning anses depositionen/bokningsavgiften förbrukad. Vid avbokning senare är 10 dagar från utsatt hyrdatum återbetalas ej den förskottsbetalda hyran.